اخبار فرهنگی

اعزام مبلغین به سیستان و بلوچستان روستاهای شهر هیرمند ( نزدیک سر مرز افغانستان )

لوله کشی آب و سیم کشی برق در روستاها توسط گروه مبلغین اعزامی به سیستان و بلوچستان روستاهای شهر هیرمند

 

لوله کشی آب و سیم کشی برق درروستاها توسط گروه مبلغین اعزامی به سیستان و بلوچستان روستاهای شهر هیرمند ( نزدیک سر مرز افغانستان )

اهدای جوایز به نوجوانان نوحه خوان توسط گروه مبلغین اعزامی به سیستان و بلوچستان روستاهای شهر هیرمند

 

اهدای جوایز به نوجوانان نوحه خوان توسط گروه مبلغین اعزامی به سیستان و بلوچستان روستاهای شهر هیرمند

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران