اخبار فرهنگی

بازدید آیت الله صالحی تبار از بیت الزهرا (س) لردگان

بازدید آیت الله صالحی تبار از بیت الزهرا (س)، خانه عالم روستای باغ بهزادخان میرزای لردگان؛ با جمعیت بالغ بر ۳ هزار نفر که با وجود چند مسجد فاقد خانه عالم بود. با مساعدت ایشان و استقبال اهالی خانه عالم اقدام شد. در چند سال گذشته در اعزام روحانی و اعطای اقلام فرهنگی ایشان اقداماتی داشته اند.

f 003

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران