اخبار فرهنگی

بازدید آیت الله صالحی تبار از شهر کوزران کرمانشاه

بازدید آیت الله صالحی تبار از تنها مسجد شهر کوزران کرمانشاه که با وجود هفت هزار جمعیت چندین سال است مسجد نیمه تمام رها شده است.

ایشان ضمن دعوت مردم به افطاری و سخنرانی پیرامون اهمیت مسجد و نماز جماعت، به تشویق مردم به مساعت در ساخت مسجد پرداختند.
همچنین ایشان ضمن قول مساعدت و همکاری در ساخت مسجد به حضور بانوان در مسجد اصرار داشتند.

a 0010

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران