اخبار فرهنگی

برگزاری مراسم سوگواری در روستای حاج فتحعلی شهرستان بویین میاندشت

برگزاری مراسم سوگواری در روستای حاج فتحعلی شهرستان بویین میاندشت

 

برگزاری مراسم سوگواری در روستای حاج فتحعلی شهرستان بویین میاندشت

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران