اخبار فرهنگی

جلسه با مدیر اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی قروه کردستان

جلسه با مدیر اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی قروه کردستان برای سخنرانی خود ایشان و روحانیون همراه و راه اندازی دسته های عزاداری در شهر و روستاهای قروه و اطعام برای عزاداران در آن منطقه و همچنین احداث بیت الزهرا (خانه های عالم) و قول همکاری و مساعدت آیت الله صالحی تبار.

  • در این سفر کتاب مناسب جوانان و کودکان, پوسترهای مناسبتی ایام فاطمیه, پرچم, بنر در آن منطقه توزیع شد.

f 06

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران