اخبار فرهنگی

جلسه یادواره چهل و نه شهید زرین دشت نهاوند

شرکت در جلسه یادواره چهل و نه شهید از بخش زرین دشت نهاوند پیرامون یکی از القاب حضرت زهرا شهیده و این که بی بی حضرت زهرا شهید راه امامت می باشد و خانواده های شهدا وظیفه شان سنگین بوده خصوصا رعایت حجاب و احکام شرعی در این مجلس متذکر شدند که حضرت زهرا رعایت تمام جوانب خانوادگی از احترام به شوهر, تربیت فرزند و… در نتیجه خواهران باید به این به عنوان یک الگوی شایسته به آن حضرت تأسی کنند.

f 09

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران