پروژه های مردمی

ساخت حسینیه چهارده معصوم در حاشیه شهر پارسیان هرمزگان

اقدام جهت ساخت حسینیه چهارده معصوم در حاشیه شهر پارسیان هرمزگان

 

p18

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران