اخبار فرهنگی

سخنرانی در جمع طلاب مهدیه الیگودرز

سخنرانی در جمع طلاب مهدیه الیگودرز و تذکر و اهمیت تبلیغ بعد از آمادگی نسبی علمی و معنوی، جدیت در تحصیل، خاطراتی از علما و این که طلبه بایدباتقواباشد.

 

f 03

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران