اخبار فرهنگی

سخنرانی در صحن مقدس امام زاده شاهزاده علی اکبر شهرضا

سخنرانی پیرامون اهمیت دعا و شرایط استجابت دعا و یادآوری برداشت عملی از رفتار آقا امیر المومنین (ع) در صحن مقدس امام زاده شاهزاده علی اکبر شهرضا، که با شرکت عده زیادی از مجاورین و در پایان ذکر مصیبت و عزاداری توسط آیت الله صالحی تبار، به شدت موجب استقبال هیات امنا و مسئول امور فرهنگی امام زاده قرار گرفت.

a 0014

a 0015

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران