اخبار فرهنگی

سخنرانی در مسجد سید الشهدا الیگودرز

سخنرانی در مسجد سید الشهدا الیگودرز برای جوانان و نوجوانان و پخش پوستر و اقلام فرهنگی

 

f 02

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران