اخبار

سفر به فریدون شهر

سفر به فریدون شهر جهت احداث مسجد و خانه عالم در روستاهای راچه، هزار جریب، کلوسه، قلعه اخلاص و … .

 

سفر به فریدون شهر جهت احداث مسجد و خانه عالم در روستاهای راچه، هزار جریب، کلوسه، قلعه اخلاص و ....

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران