اخبار

سفر به نهاوند (استان همدان)

سخنرانی در نماز جمعه نهاوند همدان و اقدام جهت زائر سرا برای اهالی محترم نهاوند در شهر مقدس مشهد

 

سخنرانی در نماز جمعه نهاوند همدان و اقدام جهت زائر سرا برای اهالی محترم نهاوند در شهر مقدس مشهد

نماز جمعه نهاوند همدان

نماز جمعه نهاوند همدان

سخنرانی در حوزه علمیه خواهران نهاوند همدان

 سخنرانی در حوزه علمیه خواهران نهاوند همدان

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران