اخبار فرهنگی

مراسم افطاری به مبلغان روستاهای کرمانشاه

مراسم افطاری به مبلغان روستاهای کرمانشاه در مدرسه علمیه آیت الله بروجردی، سخنرانی و تذکرات تبلیغی توسط آیت الله صالحی تبار

f 0010

f 0011

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران