نماز ظهر و عصر اعتکاف ۹۶ در مسجد آیت الله درچه ای به امامت آیت الله جوادی

نماز ظهر و عصر  اعتکاف 96 در مسجد آیت الله درچه ای به امامت آیت الله جوادی

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران