پروژه های مردمی

مرحله دوم بتون ریزی ساختمان امامزاده صالح حصه

مرحله دوم بتن ریزی ساختمان امامزاده صالح حصه توسط آیت الله صالحی تبار در منطقه محروم حصه

 

این مکان مقدس در آینده نزدیک پایگاه فرهنگی – تبلیغی برای آن منطقه محروم و پر جمعیت می باشد.

 

p 004

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران