اخبار فرهنگی

مسجد آیت الله درچه ای

این مسجد از مساجد باستانی و قدیمی اصفهان می باشد که علمای بزرگی همچون آیات عظام سید محمدباقر, سید ابوتراب, سید ابوالحسن درچه ای در این مسجد اقامه نماز می کردند و اهالی محل استقبال داشتند. لیکن مسجد از لحاظ ظاهری قدیمی و فرسوده شده بود به همت عالیه آیت الله صالحی تبار و مساعدت شورای شهر و میراث فرهنگی و خیرین و سازمان مسکن سازان، بر مساحت مسجد افزوده شد و بحمدالله تعمیرات اساسی صورت گرفت و هم اکنون تنها مسجدی که به همت ایشان به اکثر مناطق محروم طلاب اعزام و احداث مسجد و خانه عالم می شوند و مراسم فاطمیه و غدیر برگزار می گردد و رفع مشکلات اهالی آن منطقه صورت می گیرد همین مسجد می باشد.

از عموم طلاب دعوت می شود در جلسه خطابه و تمرین منبر در شام چهارشنبه در این مسجد شرکت فرمایند.

f 70

f 71

f 72

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران