فیلم

نکات ناب تبلیغی / بخش یازدهم / توصیه به برگزاری مجالس سوگواری در منازل شخصی (بخش دوم)

توصیه به برگزاری مجالس سوگواری در منازل شخصی به خصوص روحانیون و ائمه جمعه (بخش دوم)

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران