اخبار فرهنگی

پیگیری اجرای سقف امامزاده صالح حصه

پیگیری اجرای سقف امامزاده صالح حصه (منطقه محروم حصه جنوبی) با حمایت مالی و نظارت دفتر آیت الله صالحی تبار

ان شاالله قطب فرهنگی خوبی برای منطقه می باشد.

p 0013

p 0014

p 0015

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران