پروژه های مردمی

سخنرانی در روستای چقازرین چگنی لرستان

سخنرانی در روستای چقازرین چگنی لرستان که قبلا در مورد این مسجد مساعدت شده بود.

در این سفر جهت ساخت خانه عالم تصمیماتی با همکاری اهالی اتخاذ شد.

 

p 63

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران