اخبار فرهنگی

راه اندازی دسته ی عزاداری در روستای پران پرویز پل دختر

راه اندازی دسته ی عزاداری در روستای پران پرویز پل دختر به سفارش آیت الله صالحی تبار در روز ۲۸ صفر

 

f 48

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران