اخبار فرهنگی

سخنرانی در روز شهادت امام رضا (ع) در روستای چشمه سفید

سخنرانی در روز شهادت امام رضا (ع) پیرامون شخصیت آن بزرگوار و اهمیت ساخت مسجد در روستای چشمه سفید از توابع شهرستان دالاهو استان کرمانشاه با حضور امام جمعه کرند غرب.
ایشان قول مساعدت مصالح دادند و اهالی هم قول مساعدت نیروی انسانی.
در آن روستا در چند نوبت با اطعام از عزاداران پذیرایی شد.

f 43

f 44

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران