اخبار

سخنرانی در نماز جمعه آبژدان اندیکا خوزستان

سخنرانی در نماز جمعه آبژدان اندیکا خوزستان، در روز میلاد امام رضا (ع)

آیت الله صالحی تبار سخنرانی خود را  پیرامون شخصیت آن امام همام، فضیلت زیارت آن حضرت، بیان کرامات و معجزات آن امام معصوم و دعوت اهالی محروم آن منطقه به زیارت حضرت ایراد کردند.
همچنین در پایان ایشان با خواندن اشعار زیبا پیرامون حضرت شرکت کنندگان را مستفیض نمودند.
در ضمن از افرادی که تا کنون به مشهد مقدس مشرف نشدند دعوت نمودند که هزینه غذا و مسکن با ایشان و هزینه اتوبوس با خود زائرین باشد که اهالی از این پیشنهاد بسیار خوشحال شدند.

a 0027

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران