اخبار

سخنرانی و ذکر مصیبت و اقامه نماز در اداره راه و ترابری خرم آباد

سخنرانی و ذکر مصیبت و اقامه نماز در اداره راه و ترابری خرم آباد با حضور پرسنل و معاونین

 

g 03

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران