گالری

مجلس خطابه و تمرین منبر زیر نظر آیت الله صالحی تبار

مجلس خطابه و تمرین منبر زیر نظر آیت الله صالحی تبار

هر هفته چهارشنبه همراه با نماز مغرب و عشا

g 007

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران