گالری

مراسم عزاداری و سخنرانی در حوزه علمیه سنقر کرمانشاه

مراسم عزاداری و سخنرانی و اطعام در حوزه علمیه سنقر کرمانشاه

 

g 04 g 05

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران