پروژه های مردمی

درخواست مساعدت در تکمیل مسجد سید الشهدا الیگودرز

با توجه به اهمیت ویژه این مسجد که در مسیر کمربندی قرار دارد و محل عبور مسافرین است و در کنار آن ساختمانی جهت اسکان زائرین کربلا و راهیان نور می باشد که به صورت اسکلت رها شده، در طی نشستی با هیائت امنا تصمیماتی اتخاذ گردید و ایشان قول ارسال مصالح دادند و با توجه به این که در این مسجد هر سه وقت نماز جماعت برگزار می گردد احتیاج به کمک دارد و لذا از بانیان خیر تقاضای همکاری می گردد.

p 43

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران