اخبار فرهنگی

تبلیغ چهره به چهره در روستاهای محروم پل دختر توسط مبلغین اعزامی

تبلیغ چهره به چهره علاوه بر جلسات مسجد و حسینیه در روستاهای محروم پل دختر توسط مبلغین اعزامی

 

f 49

دیدن این مطالب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

دیدگاه کاربران